KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

 

 

 


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenia
wszystkim Przedszkolakom, Rodzicom,
Pracownikom i Sympatykom Placówki

 

" Świąt wypełnionych miłością,
dających radość i odpoczynek,
Nowego Roku spełniającego marzenia,
pełnego optymizmu, wiary,
szczęścia i powodzenia!"

 

 


UBEZPIECZENIE DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021    

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia edu plus 2020 od 01.06.2020

Załącznik nr 2 Postanowienia żłobki i przedszkola

 

 

 

Szanowni rodzice/prawni opiekunowie

Od 01 września 2020 roku zajęcia w przedszkolu odbywać się będą w trybie stacjonarnym.

Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola proszę zapoznać się z poniższymi dokumentami.

Oświadczenia dla rodziców.pdf

Procedura organizacji opieki podczas pobytu dziecka.pdf

Procedura Przyprowadzania i odbierania dzieci w Pnr3.pdf

Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola nr 3.pdf

Oświadczenia i upoważnienia proszę wydrukować, podpisać i przynieść w pierwszym dniu przyjścia dziecka do przedszkola.

Jeżeli będzie problem z wydrukowaniem, to pobranie i podpisanie oświadczeń i upoważnienia będzie możliwe w chwili przyprowadzenia dziecka do przedszkola  i uczynienie tego na miejscu.

Dorota Karwas

Dyrektor Zespołu Przedszkolnego

w Tomaszowie Mazowieckim

                    


                                          ,,Żegnaj przedszkole”

                  Kończąc trudny rok szkolny 2019/2020 składamy wszystkim naszym rodzicom najserdeczniejsze podziękowania za całoroczna  współpracę,  życzliwość i zrozumienie, ale przede wszystkim za aktywny udział w zdalnym nauczaniu i pomoc w realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych.

Życzymy Państwu, by trwający okres wakacyjny był czasem powrotu do dawnych spokojnych i beztroskich dni oraz by przyniósł prawdziwy odpoczynek i radość.

Szczególne słowa wdzięczności kierujemy w stronę Rady Rodziców za wsparcie i pracę na rzecz całej społeczności przedszkolnej. Zaś naszym kochanym Absolwentom życzymy powodzenia i wielu sukcesów w nowej szkole.

                         

                         Wicedyrektor, Kadra Pedagogiczna i Personel Przedszkola nr 3             


                      Zapraszamy po odbiór dyplomów ukończenia przedszkola
/dla dzieci odchodzących do szkoły/

31.08.2020r. (poniedziałek) w godz. 9.00. – 12.00.


18.06.2020

Zarządzenie nr 26/2020 Dyrektora Zespołu Przedszkolnego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 17.06.2020 w sprawie :czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

09.06.2020

Rozwój Lokalny ‒ zapraszamy do udziału w konsultacjach

Od 5 do 18 czerwca br. mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego mogą wyrażać swoje opinie nt. zasobów i produktów naszego miasta, a także wskazywać, jakie czynniki rozwoju są dla jego przyszłości najistotniejsze. Konsultacje będą prowadzone za pomocą ankiety opracowanej w ramach programu „Rozwój Lokalny", dzięki któremu nasze miasto może pozyskań nawet 10 mln euro na realizację projektów rozwojowych.

Ankieta dotyczy trzech obszarów ‒ zasobów, produktów oraz czynników rozwoju ‒ do których przyporządkowano po kilkanaście propozycji. Zestawy te opracowane zostały  podczas warsztatów, w których wzięli udział przedstawiciele sektora społecznego, lokalni przedsiębiorcy, uczniowie szkół średnich i studenci, a także pracownicy naukowi.

W celu lepszego zrozumienia założeń ankiety wyjaśniamy czym są:

 • zasoby ‒ mogą mieć charakter materialny i niematerialny. Mogą to być zasoby środowiska naturalnego, istniejąca infrastruktura, funkcjonujące instytucje, ludzie żyjący w mieście obecnie i w przeszłości, szczególne umiejętności mieszkańców, wydarzenia historyczne, dziedzictwo kulturowe itp.;
 • produkty – usługi i produkty powstałe na bazie z posiadanych zasobów lokalnych, które przynoszą korzyści dla całego samorządu (mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji) i na których można zarobić. Produkty decydują i wpływają na konkurencyjność gminy i mogą stanowić o jej znaczącej pozycji względem innych jednostek; myśląc o produktach proszę pamiętać, że to nie tylko coś co już istnieje, ale także to co może powstać;
 • czynniki rozwoju ‒ mogą pozytywnie (jako silne strony) lub negatywnie (w postaci barier) wpływać na potencjał rozwoju miasta; kluczowe dla rozwoju miasta czynniki odzwierciedlają specyfikę miejsca, w którym żyjemy; Identyfikacja kluczowych czynników rozwoju miasta oparta jest na profilu miasta i uwzględnia czynniki które najsilniej oddziaływają na możliwość rozwoju łańcuchów produktów lokalnych, wartości dodanej, zatrzymania czy pozyskania nowych mieszkańców i użytkowników zewnętrznych miasta.

Drodzy Mieszkańcy, Wasze zdanie jest bardzo ważne. Wspólnie powalczmy o środki na rzecz rozwoju naszego miasta...

Link do ankiety:  http://www.badania-ipc.pl/poll/index.php/898634/lang-pl

 


29.05.2020

Informacja dla rodziców, którzy deklarują wolę uczęszczania dziecka do przedszkola po 8 czerwca 2020r.

Mając na uwadze właściwą organizację pracy przedszkoli wchodzących w skład Zespołu Przedszkolnego w Tomaszowie Mazowieckim w czasie stanu epidemicznego proszę o zgłaszanie dzieci do środy włącznie, w tygodniu poprzedzającym przyjście dziecka do przedszkola, do Dyrektora lub Wicedyrektora Zespołu Przedszkolnego.

Telefony kontaktowe: Dyrektor – 44 723 70 42, Wicedyrektor – 44 723 67 90

lub na adres e-mail: zptomaszow@wikom.pl

Dzieci uczęszczające w czasie stanu epidemicznego do Przedszkola nr 12 i Przedszkola nr 3 będą mogły kontynuować uczęszczanie po złożeniu deklaracji o kontynuowaniu.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2020 DYREKTORA ZESPOŁU PRZEDSZKOLNEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22.05.2020r. w sprawie : czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Nr3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

19.05.2020

Rodziców zainteresowanych uczęszczaniem dziecka do przedszkola w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim w dniach od 25.05.2020 do 07.06.2020 proszę o powiadomienie Dyrektora Zespołu Przedszkolnego do dnia 21.05.2020 do godz. 10.00 telefonicznie:
tel. 44 723 70 42
lub na adres e-mail: zptomaszow@wikom.pl

ZASADY PRZYJĘCIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA  W ZESPOLE PRZEDSZKOLNYM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 


Przesłanie informacji w określonym czasie pozwoli na właściwe zorganizowanie pracy placówki zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEN i GIS.

Dzieci uczęszczające w okresie od 11.05.2020 do 22.05.2020  do Przedszkola nr 12 mogą kontynuować uczęszczanie, po złożeniu deklaracji o kontynuowaniu.

 

Szanowni rodzice, prawni opiekunowie
ZARZĄDZENIE NR 12/2020 DYREKTORA ZESPOŁU PRZEDSZKOLNEGO W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM z dnia 06.05.2020r. w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w
Przedszkolu Nr 3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Zarządzenienr 12 2020.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 DYREKTORA ZESPOŁU PRZEDSZKOLNEGO W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM z dnia 11.05.2020r. w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w
Przedszkolu Nr 3 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
zarządzenie nr 16 2020.pdf

 

Szanowni Rodzice, prawni opiekunowie

04.05.2020
 
 
 

24.04.2020r.

Szanowni Rodzice, prawni opiekunowie

Proszę o niedokonywanie wpłat za przedszkole za miesiąc kwiecień 2020.

W przypadku dokonania wpłat za miesiąc kwiecień 2020 zostaną one rozliczone w najbliższym czasie, o czym powiadomimy Państwa telefonicznie.

Z poważaniem

Dorota Karwas
Dyrektor Zespołu Przedszkolnego
w Tomaszowie Mazowieckim

26.03.2020
Szanowni rodzice, prawni opiekunowie,
na stronie przedszkola w zakładce każdej GRUPY znajduje się adres e-mail do kontaktu z wychowawcą grupy. Prosimy aby wysłać wiadomość na e-maila grupowego podając w treści imię i nazwisko dziecka oraz imię i nazwisko rodzica wysyłającego wiadomość. Adres e-mail, z którego zostanie wysłana powyższa wiadomość stanowić będzie adres do kontaktu z rodzicem.
W zakładce GRUPY zamieszczane będą każdego dnia do godz. 9.00 materiały do pracy z dzieckiem na każdy dzień. Prosimy o wykorzystywanie tych materiałów, kontaktowanie się z wychowawcami, przesyłanie skanów, zdjęć lub innych materiałów wypracowanych z dzieckiem na adres e-mail grupy celem monitorowania realizacji zaproponowanych aktywności dla dzieci.

 

25.03.2020  Komunikat MOPS

Komunikat MOPS pdf

 

18.03.2020 Drodzy rodzice,  w zakładkach poszczególnych grup znajdziecie propozycje zabaw z dziećmi.
Zachęcamy do korzystania.

 

16.03.2020 Zmiana terminów w postępowaniu rekrutacyjnym
zarządzenie-zmiana terminów w postępowaniu rekrutacyjnym(2).pdf

 

16.03.2020 Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – komunikat MEN

https://dokumenty.men.gov.pl/2020_03_13_Nauka_zdalna_w_czasie_zawieszenia_zajec_komunikat_MEN.DOCX  

 

 

16.03.2020   

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.
Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. "Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem". W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz 4 zadania do wykonania. By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.

Materiały można pobrać pod adresem:
https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/   

 

16.03.2020
MEN informuje, że w dniach od 12.03.2020 r. – 25.03.2020 r. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Jednakże przerwa ta „nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. W tym czasie warto uzupełniać swoje wiadomości lub umiejętności”.
Dlatego też zachęcamy Państwa do wspólnych zabaw z dziećmi, np. gry planszowe, edukacyjne, puzzle, rebusy, zagadki, labirynty, łamigłówki, etc. Pomysły i inspiracje można znaleźć m.in. na podanych stronach internetowych:
panimonia.pl
przedszkolankowo.pl
eduzabawy.com
e-kolorowanki.eu
czasdzieci.pl
mimowa.pl
printoteka.pl
Ponadto TVP ABC uruchomiło specjalne codzienne pasmo edukacyjne dla dzieci, które będzie emitowane w godzinach 8.00-13.00 (bez przerw reklamowych).

 

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne,
jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań
może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.
Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli.
Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie,
które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych),
z wyjątkiem:

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
   specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Dyrektorze,

 

  • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
  • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały
   |się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
  • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
  • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
  • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą
   do przedszkoli i szkół.
   Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
  • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki.
   Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji
   z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
  • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej
   pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące
   e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
  • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz
   w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych
   w ramach praktycznej nauki zawodu;
  • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły.
   Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
  • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania
   teoretycznego młodocianych pracowników;
  • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN
   o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System
   Informacji Oświatowej.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym
w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

 

Rodzicu,

 

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone
   od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone
   działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.
   Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów
   edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę.
   Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni.
   Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje
   dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju
   oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi
   (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole.
   Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje.
   Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych
   przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

 

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały
do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują
się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

 

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

  • dziennik elektroniczny;
  • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
  • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

 

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów.
Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

  • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób,
   które kaszlą i kichają.

 

 

 

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie
stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: 
gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Schemat postępowania z osobą narażoną

 

 

 

Poniżej przedstawiamy linki dotyczące zachowania podstawowych środków ochronnych
przeciwko koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/nowy-koronawirus-sars-cov-2-zalecenia-2/

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/