KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Szanowni Rodzice/Prawni opiekunowie

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki, zostanie przeprowadzona przy pomocy systemu elektronicznego Nabór 2021.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów zostały określone w Zarządzeniu nr 17/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki znajduje się tutaj

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria organu prowadzącego określone Uchwałą Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki znajduje się tutaj

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  • oświadczenie, że kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu
  • oświadczenie o miejscu pracy rodzica (ów), o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego
  • oświadczenie o pochodzeniu kandydata z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim
  • oświadczenie o kandydowaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
  • oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia znajdują się tutaj

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 znajdują się w Informatorze dla Rodziców oraz Informacji na temat rekrutacji do przedszkoli znajduje się tutaj

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu składamy w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 marca 2021r. do dnia 8 marca 2021r.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z potrzebnymi oświadczeniami składamy w nieprzekraczalnym terminie od dnia 15 marca 2021r. do dnia 26 marca 2021r.

Wypełnione w systemie deklaracje oraz wnioski wraz z niezbędnymi oświadczeniami będzie można składać w wersji papierowej w placówce lub w formie zapisu elektronicznego (tj. czytelny skan lub czytelne zdjęcie) na adres e-mail: zptomaszow@wikom.pl

Wszelkich informacji oraz pomocy w wypełnieniu dokumentów udzielać będzie telefonicznie Dyrektor Zespołu Przedszkolnego pod numerem telefonu 44 723 70 42 lub Wicedyrektor Zespołu Przedszkolnego pod numerem telefonu 44 723 67 90.