KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

"Metody nauczania języka angielskiego w przedszkolu"

Metody nauczania języka angielskiego w przedszkolu

   Obecnie istnieje wiele metod nauczania języka angielskiego. W kształceniu językowym metody te są pod wieloma względami zróżnicowane.
Nie każda z nich wydaje się być odpowiednia dla dzieci. Aby wybrać najlepszą metodę nauczania należy kierować się konkretnymi kryteriami.
Przede wszystkim powinno brać się pod uwagę potrzeby uczniów, ich wiek, cechy osobowościowe, a także dostęp do nowoczesnych i nowatorskich materiałów nauczania.

   Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne na zajęciach z języka angielskiego wykorzystywane są następujące metody:

bezpośrednia
– nauka języka opiera się na naturalnym kontekście i umiejętności prowadzenia rozmowy.
W prezentacji nowego słownictwa wspieramy się obrazkami, demonstracją i mimiką;
audiolingwalna – nauczyciel jest modelem do naśladowania i czuwa nad zachowaniem językowym uczniów.
Wprowadzając materiał leksykalny korzystamy z nagrań płytowych, a następnie zadaniem dzieci jest powtórzenie zasłyszanych wypowiedzi
dokładnie i szybko, jak to jest tylko dla nich możliwe. Opierając się na słuchaniu i powtarzaniu określonych zwrotów utrwalamy słownictwo,
co znacznie ułatwi naukę języka w przyszłości;
naturalna – słuchanie obcojęzycznych wypowiedzi stanowi pierwszorzędną rolę w opanowaniu języka obcego na podstawie ogólnego sensu zaistniałej sytuacji, a nie poszczególnych słów/zwrotów.
Zgodnie z tymi wytycznymi używamy proste, naturalne wypowiedzi odnoszące się np. do historyjki obrazkowej związanej z tematyką miesięczną;
reagowanie całym ciałem (TPR) – mały człowiek najpierw uczy się słuchać nowego języka, a następnie reagując ruchem ciała uczy się rozumieć nauczyciela. W tym celu każde polecenie poparte jest odpowiednim gestem, a także zostaje wykorzystywane w każdej zabawie, piosence i każdym ćwiczeniu. Metoda ta umożliwia dzieciom realizowanie silnej w tym wieku potrzeby ruchu, jednocześnie nie wymuszając aktywnej reakcji językowej,
jeśli dziecko nie jest jeszcze na nią gotowe;
sugestopedia – opiera się na usunięciu stresu i wyeliminowaniu negatywnych emocji. W trakcie zajęć dbamy o swobodną, relaksacyjną atmosferę,
tak by dzieci nie obawiały się podejmować określonych czynności oraz by nie zrażały się niepowodzeniami.

   Przyswajanie języka obcego w przedszkolu jest procesem kilkuetapowym. Stosowanie różnorodnych gier i zabaw językowych oraz metod nauczania na każdych zajęciach z języka obcego przyczynia się do poprawy ogólnej sprawności językowej dzieci w zakresie mówienia i słuchania.
Wykorzystywanie ich podnosi efektywność kształcenia, wzbudza ciekawość, zainteresowanie, zaangażowanie oraz motywację.
Dzięki temu dziecko słucha języka, powtarza słowa, używa języka we właściwym kontekście.

 Opracowała
mgr Justyna Kamińska

 Literatura:

  1. Brzeziński J., Nauczanie języków obcych dzieci, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne,
    Warszawa 1987
  2. Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna,
    Warszawa 2005
  3. Kotarba M., Przedszkolak, język obcy i...ty. Metodyka nauczania języków obcych w przedszkolach,
    Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2007