KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

" Zabawy badawcze w przedszkolu"

W każdym dziecku tkwi odkrywca i badacz. Te charakterystyczne właściwości dziecka najpełniej przejawiają się i rozwijają w zabawie badawczej. Istotą zabaw badawczych są czynności eksploracyjne, które „wypełniają zabawę badawczą". Czynności eksploracyjne, jak podkreśla M. Przetacznikowa „polegają na badaniu nowych zjawisk i obiektów, które mają służyć albo rozpoznaniu przedmiotu – specyficznemu lub niespecyficznemu – albo też poznaniu czegoś, co nie było wcześniej nigdy spostrzegane" .
M. Kielar czynności eksploracyjne utożsamia z badawczymi i określa, iż „pojawiają się one w kontekście nowych bodźców i sytuacji, prowadzą do zaspokojenia potrzeb poznawczych jednostki, występują w formie nastawienia receptorów, zbliżania się do przedmiotu, manipulowania nim, stawiania wobec niego pytań i hipotez".
Dla Z. Topińskiej istotą zabaw badawczych jest dominująca w nich chęć poznania, doświadczania różnorodnych przeżyć intelektualnych i estetycznych bez zamiaru wykonania czegokolwiek. W zabawie badawczej dziecko bada własności rzeczy i zjawisk, odkrywa coś, docieka, dąży do poznania, eksperymentuje, obserwuje, czyli aktywnie działa.
B. Muchacka wyodrębniła w zabawie badawczej następujące elementy:
podmiot działania – dziecko wraz ze swymi potrzebami poznawczymi, potrzebą zdobywania wiedzy;
przedmiot działania – otaczająca dziecko rzeczywistość, czyli cały świat przedmiotów i zjawisk z ich strukturą, wyglądem, funkcją, właściwościami, wzajemnymi zależnościami, a także warunkami, w jakich zabawa się odbywa; cel działania – gromadzenie doświadczeń i wiadomości, odkrywanie wiedzy o świecie, doskonalenie umiejętności korzystania i posługiwania się nowymi przedmiotami oraz doznawanie przyjemnych przeżyć intelektualnych i estetycznych;
warunki działania – warunki zewnętrzne to wszystkie przedmioty i zjawiska oddziaływania wraz z otoczeniem, w którym się znajdują.
Warunki wewnętrzne to stan zdrowia, poziom rozwoju fizycznego, emocjonalnego i umysłowego dzieci: sposoby działania – zabawy podejmowane są w różnych sytuacjach wymuszających poprzez próby i błędy właściwe postępowanie, utrwalają w umyśle dziecka doświadczenia poznawcze, rozwijają myślenie przyczynowo-skutkowe; środki działania – ręce (organy), przedmioty (narzędzia); skutki działania – skutek zewnętrzny : uzyskanie informacji, a więc osiągnięcie założonego celu; skutek wewnętrzny wypływa z zewnętrznego, tj. uczucie radości, rozwój wyobraźni, myślenia; plan działania – dziecko nie przewiduje planu swego działania,bawi je sama czynność działania i odkrywania. Długość trwania tego typu zabaw uzależniona jest od zjawiska, które jest przedmiotem badań dziecka. Bardzo dużo aspektów w przypadku tych zabaw zależy od inwencji dziecka.
Są także elementy stałe , które można wyróżnić w zabawach badawczych :
- nazwanie problemu
- szukanie sposobów jego rozwiązania
- zaobserwowanie rezultatu działań.


Bożena Muchacka wyróżnia kilka rodzajów zabaw badawczych, dzieląc je w zależności od treści poznawczej, jaką w sobie zawierają:
Zabawy związane z poznawaniem przez dzieci możliwych rodzajów ruchu przedmiotów materialnych, a także warunków ich poruszania się albo pozostawania w spoczynku; ( np. nadmuchiwanie baloników i wypuszczanie z nich powietrza, ustawienie wentylatora i rozdmuchiwanie liści, kłębków waty i piórek, zakończone rozmowami na temat wiatru i jego psot itp.)
Zabawy wiążące się z odkrywaniem zmian stanu skupienia rozmaitych przedmiotów, zachodzących pod wpływem ciśnienia i ciepła; (np. zanurzanie w ciepłej wodzie różnych przedmiotów, odkrywanie, które tworzywo najlepiej przewodzi ciepło).
Zabawy polegające na badaniu zjawisk związanych z obszarem optyki i akustyki; (np. puszczanie „zajączków” za pomocą lusterek, )
Zabawy związane ze zjawiskami elektromagnetycznymi; (np. próby przyciągania za pomocą magnesów przedmiotów z różnych tworzyw )
Zabawy polegające na badaniu właściwości ciał stałych oraz cieczy; (np. zamrażanie wody (można zabarwić ją na różne kolory), sprawdzanie, co stanie się, gdy kostkę lodu zostawimy na talerzyku w temperaturze pokojowej)
A zatem zabawa badawcza jest działaniem swobodnym i spontanicznym, gdyż dziecko podejmuje ją z własnej woli, aby zaspokoić potrzeby poznawcze. Jest działaniem bezinteresownym, dla dziecka najważniejsze jest samo działanie, a korzyścią może być zaspokojenie potrzeby poznawczej. Czas w zabawie badawczej jest ściśle uwarunkowany zjawiskiem, które dziecko bada, a rodzaj badanego zjawiska określa teren zabawy. W zabawie uwidacznia się też cecha powtarzalności. Dziecko nie tylko powtarza i zapamiętuje określone czynności, lecz także zdobyte doświadczenia wykorzystuje w innych sytuacjach. Badaniu, obserwacji i odkrywaniu właściwości rzeczy i zjawisk towarzyszy napięcie, które dostarcza dziecku różnorodnych przeżyć: zadowolenia, satysfakcji, radości z tego, że coś poznało, odkryło, doszło do jakiegoś wniosku. Ten ładunek pozytywnych emocji, jakie niesie ze sobą zabawa badawcza, sprawia, że ma ona ogromny wpływ na rozwój i wychowanie dziecka.
Opracowała na podstawie literatury : mgr Danuta Krawczyk 
Literatura:
1. Kielar M., Jak stymulować badawczą aktywność dziecka, Wychowanie w Przedszkolu 1987, nr 9
2. Muchacka B., Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, WSP, Kraków1999
3. Przetacznikowa M., Makiełło-Jarża G., Psychologia wychowawcza, społeczna i kliniczna, WSiP, Warszawa 1979
4. Szuman S., Rola działania w rozwoju umysłowym małego dziecka, Ossolineum, Wrocław 1955,
5. Topińska Z., Formy pracy z dziećmi, w: Pedagogika przedszkolna, red. M. Kwiatkowska, Z. Topińska, WSiP, Warszawa 1978
6. Topińska Z., Kierowanie zabawą dziecka w przedszkolu a warunki jego aktywności, PZWS, Warszawa 1961
7. Wilczkowa M. , Wspólnie odkrywamy świat, Nasza Księgarnia, Warszawa 1979